ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

«Офіційні правила програми «Бонусний рахунок»

 

1. Визначення термінів

1.1 Організатор - юридична особа ТОВ «ЕДЕМ-АВТО», що визначає умови та правила користування Бонусним Рахунком, та здійснює управління та організацію всіх процедур, які є невід`ємною частиною функціонування Програми лояльності «Бонусний Рахунок».

1.2 Бонусний Рахунок – сукупність облікових та інформаційних даних Учасника в базі даних Організатора щодо кількості нарахованих та списаних бонусів, поточний баланс.

1.3 Бонуси - умовні одиниці, які нараховуються Організатором на Бонусний рахунок Учасника в рамках Програми відповідно до правил Програми. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження і не можуть бути отримані в грошовій формі.

1.4 Учасник Програми/Користувач Бонусним Рахунком (Учасник/Користувач) - правоздатна фізична особа (яка набула повної цивільної дієздатності у зв'язку із досягненням 18 років або відповідно до норм чинного законодавства), яка ознайомилась і безумовно погодилась із зазначеними Правилами, у якої відсутні будь-які обмеження щодо участі у Програмі, яка підтвердила свою участь в ній і була схвалена Організатором в якості Учасника на період дії Програми.

1.5 Анкета - електронна реєстраційна форма, яка заповнюється Учасником, містить персональні дані і її заповнення є акцептуванням Програми (однозначною, безумовною і безвідкличною згодою з Програмою та підтвердженням участі в ній), в тому числі згодою на використання, обробку, включаючи збір і зберігання персональних даних, передачу їх третім особам відповідно до умов законодавства щодо захисту персональних даних.

1.6 Грошові кошти – поняття, яке включає готівку, кошти на рахунках в банках, електронні гроші, які емітуються у відкритій циркулюючій системі тощо.

 

2. Загальні положення.

2.1 Програма лояльності «Бонусний Рахунок» (далі за текстом – Програма) система винагородження Учасників шляхом надання їм привілеїв та бонусних гривень (бонусів), які можуть використовуватись, як знижка при купівлі товарів у Організатора. Програма не є персональною знижкою та застосовується до невизначеного кола осіб.

2.2 Ці Правила є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.3 Програма лояльності «Бонусний Рахунок» не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

2.4 Програма лояльності «Бонусний Рахунок» діє на території ТОВ «ЕДЕМ-АВТО» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна,1[1].

2.5 Одними з істотних умов участі у Програмі є:

- самостійне ознайомлення Учасником та самостійне слідкування Учасником за всіма змінами і умовами Правил;

- згода з презумпцією «доведення правомірності здійснення своїх дій покладається на Учасника»;

- відмова від використання у підприємницькій діяльності набутих переваг в результаті набуття статусу Учасника, виконання Правил, участі в маркетингових заходах, акційних пропозиціях тощо;

- згода на автоматичну втрату статусу Учасника у разі неналежного виконання Учасником умов цих Правил і/або у разі не згоди Учасника з Правилами Програми лояльності.

2.6. Організатор  не несе відповідальності за невиконання зобов'язань у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема: стихійні лиха, пожежі, повені, війна/воєнний стан/військові дії будь-якого характеру, антитерористична операція, блокада, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

2.7.  Ці Правила є інтелектуальною власністю Організатора і не можуть бути використані будь-яким чином або способом, в т.ч. з комерційною метою, без прямого письмового дозволу на таке від Організатора.

2.8. Користуючись Програмою Учасник розуміє і погоджується, що надає Організатору доступ та можливість використовувати його персональні дані, порядок та умови використання, обробки яких здійснюється згідно розділу 6 Правил та ст.8 Закону України «Про захист персональних даних». Доступ до Персональних даних Учасника  можуть мати лише уповноважені представники Організатора.

2.9. Організатор має право в однобічному порядку призупинити або припинити дію Програми або змінити умови і правила користування бонусним рахунком в будь-який час. У разі припинення дії Програми, всі Бонуси, які наявні на Рахунку Користувача на цей момент, можуть бути використані ним протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту публічного розміщення відповідної інформації про припинення дії Програми на сайті Організатора.

2.10. Організатор має право в односторонньому порядку списувати з бонусного рахунку Користувача бонуси, які були зараховані помилково або пов'язані з купівлею, яка була скасована, у разі повернення товару, а також в разі виявлення шахрайства та /або недобросовісних дій Учасника.

 

3. Умови користування Бонусним Рахунком

3.1 Будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам зазначеним в п.1.4. даної оферти, має право стати Учасником Програми та долучитися до користування бонусним рахунком шляхом коректного та достовірного заповнення анкети користувача. Виконання умов зазначених в даній оферті є обов`язковим для всіх Учасників Програми.

3.2 Обов'язковою умовою участі у Програмі є оформлення Анкети Учасника.

3.3 Учасник Програми зобов'язаний самостійно відстежувати зміни в умовах участі у Програмі. Повний текст актуальних Правил доступний на офіційному сайті Організатора: https://edem-auto.ua.

3.4. Організатор має право у будь-який час в односторонньому порядку, без будь - яких негативних наслідків для себе змінювати перелік товарів, акційних пропозицій, на які поширюватимуться умови Програми.

3.5. Учасники Програми мають право отримувати та накопичувати бонуси. При здійсненні покупок Учасники мають право отримувати знижки, розмір яких встановлюється Організатором та розраховується на підставі накопичених та використаних Учасником бонусів. За фактом розрахованої та наданої знижки, аналогічна сума бонусів списується Організатором з бонусного рахунку Учасника.

3.6. Інформація про умови та правила користування бонусним рахунком є публічною та розміщується на сайті Організатора.

3.7. Бонусний рахунок призначений виключно для особистого користування фізичними особами. Бонуси не можна продавати чи отримати за них будь-яку компенсацію, в т.ч. грошову.

3.8. Кожен Учасник може в будь-який час припинити користуватися бонусним рахунком (заблокувати його) та відмовитись від накопичення та використання бонусів. Для цього необхідно відправити письмовий запит на відмову від користування бонусним рахунком на електронну адресу Організатора info@edem-auto.com.ua.

3.9. Після блокування бонусного рахунку, всі бонуси, що були накопичені Учасником, анулюються без змоги їх відновлення.

3.10. Учасник Програми має право зареєструвати для себе тільки один бонусний рахунок. У разі, якщо учасник має кілька таких рахунків, Організатор Програми залишає за собою право перерахувати бонуси на один рахунок учасника Програми.

 

4. Порядок нарахування та накопичення бонусів

4.1. Кожен Учасник при здійсненні покупок в Організатора має право отримувати бонуси на свій бонусний рахунок та інші додаткові переваги, якщо вони визначені правилами Програми та/або правилами таких маркетингових заходів.

4.2. При виконанні Учасником умов отримання бонусів, на його бонусний рахунок нараховується сума бонусів, встановлена Організатором для конкретного виду товару у конкретний проміжок часу.

4.3. Сума бонусів до нарахування за конкретний товар встановлюється Організатором в у відсотковому співвідношенні до вартості такого товару:

Найменування товару  Розмір відсотків
Придбання автомобіля 0,1 %
Послуги сервісного обслуговування  

ТМЦ – 2%,

роботи –5%

Придбання запасних частин, комплектуючих тощо. 1 %

4.4. Якщо при оплаті товару Учасник використав бонуси для отримання знижки, сума бонусів до нарахування визначається з суми, що фактично сплачена Учасником власними грошовими коштами (без врахування оплати бонусами).

4.5. В рамках Програми Учасник має можливість отримувати додаткові бонуси, беручи участь в спеціальних пропозиціях та/або акціях, які пропонує Організатор Програми на умовах, визначених Організатором.

4.6. Термін активації, термін дії та сума бонусів, що підлягає нарахуванню на бонусний рахунок Учасника за один і той самий товар або за іншу активність Учасника, може відрізнятись в залежності від умов діючих на даний момент акційних пропозицій та маркетингових заходів. Бонуси Учасника, які підлягають нарахуванню за придбання послуг сервісного обслуговування в свій День народження, а саме в період 5 днів до та 5 днів після – подвоюються.

4.7. Нарахування бонусів, відбувається в інформаційній системі Організатора на бонусний рахунок Учасника.

4.8. Нарахування бонусів відбувається при готівковому та безготівковому розрахунку за товар (включаючи оплату банківськими картками, оплату через онлайн-банкінг та інші електронні платіжні системи, тощо).

 4.9. Нараховані за придбання товару бонуси активуються через 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати покупки.

4.10. Датою покупки вважається підписання видаткової накладної та/або акту виконаних робіт. По завершенні вказаного терміну, нараховані Бонусні гривні (бонуси) стають доступними для списання.

4.11. У разі повернення Учасником придбаного раніше товару, бонуси, використані при придбанні даного товару, повертаються на бонусний рахунок, з якого вони були списані раніше, а бонуси, нараховані Учаснику за придбання даного товару, анулюються. Бонуси повертаються на рахунок, виключно у розмірі фактичної оплати  за товар, власними грошовими коштами Учасника.

4.12. При здійсненні обміну товару/товарів, бонуси, не можна використати для отримання знижки на новий товар.

4.13. Повернення і обмін товару, придбаного Учасником, здійснюється в межах встановлених Законом України «Про захист прав споживачів».

4.14. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів, повідомивши про це Учасника у порядку, встановленому даними Правилами.

4.16. У разі, якщо відсутні необхідні технічні та / або інші можливості для нарахування бонусів, вони будуть нараховані після відновлення необхідних можливостей.

4.17. Бонуси не нараховуються в разі дії обмежень, встановлених Організатором.

4.18. Заокруглення накопичених бонусів здійснюється до меншого цілого числа.

 

5. Порядок використання бонусів

5.1. При розрахунку суми знижки, що надається Учасникам, 1 (один) бонус, надає право на отримання 1 (однієї) гривні знижки. Однак, розмір знижки не може перевищувати наступні максимальні розміри: на ТМЦ -12 %, на роботи – 20 % від вартості товару. [1]

5.2. Порядок надання знижки та послідовність списання (використання)  бонусів на різні групи товарів в одному чеку, визначається Організатором самостійно.

5.3. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів/послуг (робіт), при придбанні яких, Учасник може використовувати бонуси.

5.4. Бонусні гривні (бонуси) не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

5.5. Накопичені бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику готівковими коштами.

5.6. Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання інших зобов'язань, пов'язаних з використанням бонусів.

5.7. Бонуси, що не були використані Користувачем протягом 365 днів з дати їх активації, вважаються анульованими і списуються з рахунку Учасника. Бонусні гривні (бонуси) списуються в хронологічному порядку в залежності від їхньої дати активації.

5.8. Організатор залишає за собою право змінювати умови використання бонусів і перелік товарів, при покупці яких Учасник не може використовувати накопичені бонуси.

 

6. Використання персональних даних Користувача

6.1 Інформація, вказана Учасником в анкеті (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, e-mail, поштова адреса і т.п.), є його персональними даними. Персональні дані Користувача є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України.

6.2 Своєю згодою з цими правилами Користувач добровільно надає Організатору зазначені в Анкеті персональні дані для реєстрації в інформаційній системі, а також з метою підтримки довгострокового співробітництва з Організатором. Учасник також дає згоду на використання його персональних даних для обробки замовлень на придбання товарів Організатора, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора (комерційних партнерів). Для цілей, передбачених цим пунктом, Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Учасника, Push повідомлення, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в Анкеті телефонний мобільний номер.

6.3 Учасник надає Організатору право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: записувати персональні дані в базі даних Організатора (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності). Організатор зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором для здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

6.4 У разі зміни своїх персональних даних Учасник повинен надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись за телефоном до Організатора. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних.

6.5 Організатор зобов'язується вчасно інформувати Учасника про його можливості та винагороди, однак не несе відповідальності за повідомлення, які не були доставлені Учаснику в результаті незалежних від Організатора обставин.

6.6 Учасник надає Організатору право направляти йому будь-яку інформацію комерційного і / або інформаційного характеру про Програму та про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном (SMS та/або месенджерами).

6.7 Дані Учасника є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та / або інших органів відповідно до чинного законодавства. Відповідальність за недостовірність даних у анкеті персональних даних несе Учасник.

6.8 Використання бонусів здійснюється за умови надання номеру телефону, що зазначений у базі віртуальних бонусних карток до моменту розрахунку за покупки на касі. Перед  придбанням товарів у Організатора (безпосередньо перед здійсненням оплати) Учасник Програми повинен повідомити представника Організатора, що покупка буде проводитися в рамках Програми, а також назвати номер мобільного телефону, на який проводилась реєстрація бонусного рахунку.

6.9 Організатор відправляє код на вказаний Учасником номер телефону. Повідомляючи код підтвердження представнику Організатора під час проведення розрахунку з використанням балів, Учасник надає згоду на використання балів при здійсненні відповідної покупки.

6.10 У разі втрати та/або зміни номеру телефону, Учасник має змогу відновити свій бонусний рахунок шляхом отримання коду підтвердження на електронну адресу на яку проводилась реєстрація бонусного рахунку.

 

7. Інші умови

7.1. Термін використання бонусного рахунку є необмеженим. Організатор має право вносити будь-які зміни у терміни використання бонусного рахунку у порядку, встановленому дійсними Правилами. Однак, якщо протягом 365 днів на бонусному рахунку обліковується 0 бонусів, такий  бонусний рахунок блокується.

7.2. Правила регулюються наказами керівника Організатора та чинним законодавством України. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити  в нарахуванні або використанні бонусів, у випадку відсутності, на момент звернення технічної або іншої можливості для цього.

7.3. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, оброблення і використання отриманої від Учасника персональної інформації він буде дотримуватися положень даних Правил та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із Правилами Програми «Бонусний Рахунок», застереженнями щодо отримання, зберігання, оброблення і використання інформації, зазначеної в анкеті.

7.4. Учасник надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні, зазначені в анкеті, і дані про здійснені  покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими вповноваженими Організатором організаціями та третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою функціонування Програми, створення нових пропозицій, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учаснику рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

7.5. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в користуванні Бонусним Рахунком за своїм розсудом, без надання жодних пояснень з цього приводу та без будь-яких негативних наслідків для себе.

7.6. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила, з дотриманням процедур, зазначених для таких випадків у цих Правилах.

7.7. Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми «Бонусний Рахунок», а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учаснику, якщо воно було розміщено на Сайті та/або направлене Учаснику на зазначені у анкеті адресу електронної пошти або номер мобільного телефону.

 

8. Відповідальність.

8.1. Організатор не несе відповідальності за не повноту або не достовірність даних наданих Учасником. Учасники  самостійно відповідають за достовірність наданих ними даних.

8.2. Відповідальність Організатора не може перевищувати кількість бонусів, на рахунку Учасника і не включає будь-яку упущену вигоду, непрямі збитки, шкоду завдану третім особам.

8.3. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв'язку, банківських установ, сервісів оплати Visa/MasterCard, в результаті яких необхідна інформація, дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

8.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість нарахування/списання бонусів, у випадку, якщо ім'я та по батькові та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку були вказані невірно та / або нерозбірливо, або змінені. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

8.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно правильності, своєчасності нарахування/списання бонусів, та не несе відповідальності за такі дії.

8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором, рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.7. Порушення Учасником цих Правил або відмова від належного виконання цих Правил (в т.ч. Механіки, порядку, строків тощо), вважається відмовою Учасника від користування бонусним рахунком, така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

 

9. Застереження.

9.1. Будь ласка, для уникнення непорозумінь - уважно ознайомтесь з даними правилами.

9.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю всі Користувачі Бонусного Рахунку погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати.


 [1] У разі придбання товару через інтернет-магазин Організатора, програма лояльності «Бонусний Рахунок» діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій і територій, на яких ведуться активні бойові дії.

 [2] Умови використання бонусів можуть бути змінені Організатором, якщо на товари (послуги) діють інші знижки або акційні пропозиції. Вартість товару зі знижкою  не може бути меншою його собівартості.